De geest van SUMI-e

sumi-e

"Sumi" staat voor INKT en "e" staat voor SCHILDERING. Deze schildertechniek ontstond in China en is een monochrome schildering. De geleidelijke overgang van inktschaduw en het bewust regelen van de kracht van de penseelstreek kan alleen met grote moeite door de grafische kunst nagestreefd worden. De fantastische mogelijkheden van de inkt openen de poort tot het scheppen van tonaliteiten van uitzonderlijke schoonheid. De Japanse Zen-meesters hebben Sumi-e herleid tot de uiterste eenvoud. Zij schiepen de "Kunst van het weglaten".

De geest van sumi-e

In Sumi-e is Zen voelbaar. Zenhouding is volledige eenwording met het omringende en met je handelen. Waar het Westen er meestal op uit is te "kopiëren" (weergeven van de zichtbare realiteit) wil het Oosten in Sumi-e de ziel blootleggen, de essentie van het object weergeven met zo weinig mogelijk middelen. In Sumi-e zijn de onbeschilderde vlakken (de "leegte" even belangrijk als de schildering zelf en maken integraal deel uit van het werk. Samen vormen ze een harmonieus geheel (yin/yang). Enkel wat onmisbaar is om het voorwerp weer te geven is toegelaten te schilderen. Zen schilderen staat dus los van alle westerse principes. Het is schilderen als een beginneling, onschuldig en eenvoudig. Sumi-e is in één penseelstreek de ziel van de objecten op papier zetten. Sumi-e is altijd verrassend, elegant, gratievol en direct. Sumi-e is krachtig en levendig en bevat de essentie van de natuur der dingen. De grote betrachting van de Sumi kunstenaar is niet resultaat gericht maar wel de grootste concentratie op de essentie en op het bezig zijn (schilderen). Het resultaat zal er dan zeker zijn en wel zeer persoonlijk. Niet zozeer wordt gelijkenis nagestreefd als wel de uitstraling van de essentie van het geschilderde onderwerp. Eenheid (samensmelting) van geest en lichaam is noodzaak en laat rustig penselen toe. Zij brengt innerlijke rust. Harmonie en evenwicht (yin/yang) in de opbouw van de schildering is primordiaal.

Kleine demonstratie